Încă din anii de liceu, am învăţat că există patru temperamente de bază: sangvinic (temperament comparat cu aerul, primăvara, sângele, dopamina, tinerețea, magicianul), coleric (temperament comparat cu focul, vara, bila galbenă, testosteronul, seceta, războinicul), melancolic (temperament comparat cu pământul, toamna, bila neagră, serotonina, seara, poetul) şi flegmatic (temperament comparat cu apa, iarna, flegma, estrogenul, noaptea, regele) - clasificare realizată de către Hipocrat. Cu toate că temperamentul este înnăscut, caracteristicile acestuia nu se manifestă constant pe tot parcursul vieţii, deoarece unele se nuanţează, se modelează prin autocontrol conştient şi prin influenţele mediului famlial, social, cultural şi profesional, apoi se maturizează şi rămân constante pe tot parcursul vieţii, în timp ce alte caracteristici personale se accentuează la bătrâneţe.

Nu există un temperament pur, ci fiecare dintre noi avem caracteristici specifice fiecărui tip temeperamental, doar că unele se manifestă mai pregnant ca altele, iar în funcţie de numărul celor care ne caracterizează în cea mai mare măsură, putem spune că avem un temperament principal şi unul secundar, sau că avem o combinaţie din mai multe. Fiecare dintre cele patru temperamente are anumite caracteristici pozitive şi altele mai puţin pozitive, aşa că nu se poate vorbi despre superioritatea unuia faţă de altul. Caracteristicile - de fapt, trăsături de personalitate, la care fac referire temperamentele, sunt: activitate, creativitate, emoţionalitate şi sociabilitate.

 

PORTRETE TEMPERAMENTALE

 

SANGVINICUL 

Cum se comportă?

Sangvinicul este un om bine dispus, vesel, vioi, optimist, rapid, antrenant (îi face pe alţii să se simtă bine, este ,,sufletul petrecerii”), are farmec în relaţiile interpersonale, este entuziast şi se adaptează uşor la situaţii noi şi diferite. Este spontan, plin de viaţă, bine dispus, încrezător, se adaptează şi ia decizii cu uşurinţă. Este preocupat să lase o impresie bună, astfel că are nevoie de aprecierile şi recunoaşterile altor persoane, pe care caută să le obţină. Poate să manifeste calm şi stăpânire de sine. Poate aştepta cu uşurinţă şi poate să renunţe fără o prea mare suferinţă. Fiind un om foarte dinamic, atras de tot ce este nou, dar cu o slabă capacitate de atenţie şi de organizare, poate să întâmpine dificultăţi în a-şi stabili scopuri şi în a-şi consolida interesele. Îşi poate menţine echilibrul psihic în situaţii dificile. Trăirile afective sunt intense, dar sentimentele sunt superficiale şi instabile. Trece uşor peste eşecuri sau decepţii sentimentale.

Cum comunică?

Sangvinicul are o vorbire puternică, clară, rapidă, cu accente şi intonaţii corecte, însoţită de gesturi vii şi mimică expresivă, iar prin poveştile şi conversaţiile sale, adesea captează atenţia şi întreţine atmosfera în cercurile de oameni în mijlocul cărora se află. Uneori devine obositor prin repovestirea de istorii pentru a amuza, mai mult vorbeşte decât ascultă şi îi întrerupe pe alţii. Această dorinţă nestăvilită de a vorbi îl face să fie un ascultător slab. O concentrare a atenţiei doar de scurtă durată şi faptul că poate fi uşor distras, slăbesc uneori capacitatea sa de a asculta. Adesea, sangvinicul vorbeşte mult înainte de a gândi.

 

COLERICUL

Cum se comportă?

Colericul este inegal în acţiunile sale: este capabil de trăiri afective intense, dar uneori exagerează atât amiciţia, cât şi ostilitatea; uneori este impulsiv, vulcanic, entuziasmat, iar alteori renunţă la acţiunile şi la proiectele sale; uneori este încrezător în sine şi în forţele proprii, iar alteori este cuprins de panică şi teamă; uneori este bucuros, iar alteori este trist, chiar depresiv; uneori este energic, pentru ca apoi să îşi risipească energia şi să se simtă vlăguit. Întâmpină dificultăţi în a avea răbdare şi în a aştepta, deoarece este mai agitat şi mai impulsiv. Punctul său forte constă în capacitatea de a conduce, poziţie în care îi este uşor să aibă iniţiativă şi să ia decizii atât pentru el, cât şi pentru ceilalţi. Este capabil de concentrare maximă în activităţi de lungă durată. Are tendinţa de a domina în grup şi îi antrenează cu uşurinţă pe ceilalţi în acţiuni comune. Se dăruieşte cu pasiune unei cauze, unei idei şi proiectelor în care se implică cu toată fiinţa sa, iar dacă energia sa este canalizată corect, poate să fie foarte eficient şi productiv. Se adaptează greu la acţiuni monotone, care sunt migăloase. De multe ori, colericul pare încăpăţânat, îngâmfat şi autoritar.

Cum comunică?

Colericul este extravertit şi comunicativ, vorbeşte liber, rapid, precipitat, cu o expresivitate bogată. Colericului nu-i plac poveştile lungi şi detaliate, astfel că este mai chibzuit în ceea ce spune, decât sangvinicul. El poate să spună aceeaşi poveste, dar sărind peste detaliile nesemnificative, rămânând la subiect şi căutând esenţa. Uneori, însă, această ,,esenţă”, îl poate face să îţi spună adevărul ,,verde în faţă”, fără diplomaţie şi menajamente. În dialogul cu ceilalţi, fiindcă îi plac argumentele, poate ajunge cu uşurinţă la discuţii conflictuale.


MELANCOLICUL

Cum se comportă?

Melancolicul, este introvertit, orientat în mai mare măsură către trecut, are un tonus scăzut şi energie redusă, de unde, pe de o parte sensibilitatea emotivă deosebită, iar pe de alta, înclinaţia spre depresie şi blocaj în condiţii de suprasolicitare şi stres. Prezintă dificultăţi în adaptarea socială, datorită unor exigenţe faţă de sine şi a redusei încrederi în forţele proprii. Aceste dificultăţi de adaptare, le compensează prin închidere în sine (refugiu în plan imaginar). Prezintă prudenţă exagerată în situaţii noi şi este suspicios în privinţa altor persoane. Este dotat cu o excepţională gândire analitică. Mintea sa iscoditoare are capacitatea de a lua o situaţie, de a o diseca şi de a o examina pe toate părţile. Deoarece este dominat de latura sa emoţională, are, adesea, dificultăţi în a face schimbări emoţionale în viaţa sa. Are capacitatea de a desfăşura acţiuni de fineţe, migăloase, chiar cu preţul unei epuizări rapide. Este foarte creativ şi, totodată, este un perfecţionist dotat cu o fire extrem de sensibilă. Dintre toate temperamentele, el va avea, probabil, cele mai mari dificultăţi în a-şi exprima sentimentele, deşi acestea sunt de lungă durată. Este emotiv, îngrijorat, indispus, anxios, rigid, pesimist, sobru, rezervat şi liniştit. Are dificultăţi de adaptare socială.

Cum comunică?

După ce s-a gândit şi a analizat toate lucrurile cu atenţie, vorbeşte. Este puţin comunicativ, cu debit verbal scăzut şi gesticulaţie redusă. 

 

FLEGMATICUL

Cum se comportă?

Flegmaticul este un om stabil, constant, echilibrat, liniştit, calm, comod şi uneori nepăsător. Dispune de răbdare naturală, este meticulos, temeinic şi perseverent în munca de lungă durată. Nu se grăbeşte niciodată, lucrează încet şi tacticos. Are o putere de muncă deosebită şi preferă activităţile individuale. Flegmaticul are o gândire ordonată şi este capabil de o analiză minuţioasă şi de deducţie. Are o redusă adaptabilitate, este înclinat spre rutină şi are un tempo foarte lent în acţiuni. Este mai rezervat, leagă mai greu prietenii, dar chiar dacă pare indiferent afectiv, ajunge la sentimente extrem de consistente şi durabile. Maniera sa calmă îl face să se înfurie foarte greu, dar şi când o face, poate avea manifestări explozive. Cu toate că rareori dă impresia că ar fi agitat, simte emoţia mai intens decât lasă să se vadă. Nu râde niciodată zgomotos şi ridică tonul foarte greu. Expresia feţei sale este cel mai dificil de descifrat, deoarece poate avea „un chip ca de piatră”. Dă impresia că este distant şi insensibil. Posedă un simţ al umorului sec, care poate fi o încântare pentru toată lumea – mai puţin pentru partenerul său de viaţă. Introvertit, închis în sine, puţin comunicativ, este orientat mai mult spre trecut, la fel ca melancolicul.

Cum comunică?

Este un vorbitor tăcut, lent şi mai chibzuit. Vorbirea este lentă, fără gesticulaţie sau mimică evidentă.

 

Tu ce temperament predominant crezi că ai?
 

P.S. Dacă ţi-a plăcut articolul şi încă nu te-ai abonat la newsletter, te invit să te abonezi aici
 

Psiholog şi psihoterapeut,
Angela Plăcintar