Formare profesională:

Formare de bază:

 • Master Management educațional (2007).
 • Postuniversitar Psihopedagogie specială (2006).
 • Postuniversitar Consiliere psihologică (abordare cognitiv-comportamentală, 2005).
 • Facultatea de Psihologie (2000).

Formare în Psihoterapie și cursuri / workshop-uri cu abordare psihoterapeutică:

 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Amintirile timpurii ca metafore", trainer: Anthea Millar, Marea Britanie (2019)
 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Arta încurajării. Încurajarea în situaţii de stres”, trainer: Yoav Shoham, Israel (2018).
 • Curs „Alegerea partenerului de cuplu - o abordare adleriană”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2017).
 • Curs „Dezvoltare personală - metode, tehnici şi instrumente adleriene (II)”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2016).
 • Curs „Dezvoltare personală - metode, tehnici şi instrumente adleriene (III)”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2016).
 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Cooperarea între sexe. Identitatea de gen”, trainer: Marion Balla, M.Ed., M.S.W., R.S.W., Canada (2015).
 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Cum să devii un maestru psihoterapeut”, trainer: Jon Carlson, Psy.D., Ed.D., USA (2015)
 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Stresorii familiei: provocările familiei mele!”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: Wes Wingett Ph.D.(2014).
 • Participare la Workshop-urile: ,,Dezvoltarea sentimentului comunitar”, trainer: Wes Wingett Ph.D.; ,,Înțelegerea Copilului - O perspectivă adleriană”, trainer: Joyce Callus, M.A; ,,Infracțiune, Delincvență și Intervenții eficiente”, trainer: John Newbauer, Ed.D, în cadrul Congesului de Psihoterapie adleriană, Brașov (2013).
 • Formare în Psihoterapie adleriană, certificare APPAR (Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană) din România, trainer: George Gojgar (2011-2014).
 • Curs „Metode, tehnici și instrumente adleriene de evaluare și intervenție în consilierea și psihoterapia copilului, adolescentului și adultului”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2013).
 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Puterile familiei. Curajul familiei mele”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: Wes Wingett Ph.D.(2013).
 • Workshop de psihoterapie adleriană ,,Găsirea unei căi: caiet despre pierdere, durere, doliu și împăcare”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: Wes Wingett Ph.D. (2012).
 • Atelier de lucru ,,Metode online de management al anxietății”, (abordare cognitiv-comportamentală), Cognitrom, CNSMLA şi COPSI, Brașov (2012).
 • Curs „Metode online de promovare a sănătăţii mintale” (abordare cognitiv-comportamentală), Cognitrom, CNSMLA şi COPSI, Cluj Napoca (2012).
 • Curs ,,Problematica cuplului și a familiei în societatea modernă – evaluare și intervenție psihoterapeutică”, Psihosexualitate și gen – Evaluare și intervenție pentru cuplu și familie, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2010).
 • Curs ,,Problematica cuplului și a familiei în societatea modernă – evaluare și intervenție psihoterapeutică”, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2008).
 • Curs ,,Problematica cuplului și a familiei în societatea modernă – evaluare și intervenție psihoterapeutică”, Elemente de psihopatologie – abordare adleriană. Cazuistică, Asociația pentru Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România, trainer: George Gojgar (2008).
 • Formare în Psihoterapie experiențială de grup, nivelul I dezvoltare personală, 108 ore, trainer: Iolanda Mitrofan (1999-2000).
 • Atestat de Psiholog cu drept de liberă practică, în specialitatea Psihoterapie adleriană, treapta Autonom, cod: 03703, acordat de Colegiul Psihologilor din România (2013).
 • Atestat Psiholog cu drept de liberă practică, în specialitatea: Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta Specialist, cod: 03703, acordat de Colegiul Psihologilor din România (2013).

NLP (Programare Neuro Lingvistică):

 • Formare NLP Practitioner, Bucureşti (2012).
 • Seminar NLP Leadership, Bucureşti (2012).
 • Seminar NLP, ”Relația de cuplu, secrete și rețete”, Bucureşti (2012).

Formare profesională în străinătate:

 • Vizită de studii, Danemarca (2012).
 • Program Leonardo Da Vinci, proiect ”Un training profesional pentru un management eficient”, Centrul de formare MS-THREE SERVICES LIMITED, Valletta, Malta (2010).
 • Program Leonardo da Vinci, proiect „Educaţia incluzivă în VET” Program Leonardo Da Vinci,proiect „Educaţia inclusivă pentru copii cu nevoi educaţionale speciale”, Incoma, Sevilia, Spania (2007).
 • Curs practic în Intervenţia timpurie a copiilor cu deficienţe de vedere, între 0 – 6 ani, Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului; Asistenţă socială, Organizaţia „Sensis”, Departamentul Theofaan International, Olanda (2001).
 • Curs teoretic în Intervenţia timpurie a copiilor cu deficienţe de vedere, între 0 – 6 ani, Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului; Asistenţă socială, Organizaţia „Sensis”, Departamentul Theofaan International, Olanda (1998).

Experiență profesională:

 • 2013 – prezent, Psihoterapeut Cabinet Individual de Psihologie Angela-Carmen Plăcintar și Profesor consilier școlar titular la Colegiul Național ”Vasile Goldiș Arad”, grad Didactic I;
 • 2007-2013, Director la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Arad (CJRAE Arad).
 • 2011-2013, Expert judeţean în cadrul Proiectului ZEP (Zone Prioritare de Educaţie).
 • 2009-2011, Manager în cadrul Proiectului POSDRU „Inserţia socioprofesională a absolvenţilor de învăţământprofesional şi tehnic”, POSDRU/22/2.1/G/39218.
 • 2006-2007, Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământ special, ½ normă; Inspector şcolar perfecţionare şi formare continuă, ½ normă, Inspectoratul Școlar Județean Arad.
 • 2006-2013, coordonator județean al activităților de voluntariat din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), program implementat la nivelul unităților de învățământ de către Ministerul Educației Naționale.
 • 2003-2006, Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, Grad Didactic I, titular la Colegiul Național ”Vasile Goldiș Arad” – prezent.
 • 2000-2003, Profesor de educaţie perceptiv-vizuală, Centrul Școlar Arad.
 • 1998-2002, Profesor itinerant pentru intervenţia timpurie la copiii cu deficienţe de vedere între 0-6 ani, în cadrul Proiectului MATRA International I şi II.

Experiența de formator / Cursuri de formare susținute pentru adulţi:

 • 4 stagii de formare pentru cadrele didactice în „Consiliere şi Orientare”;
 • 1 curs de formare pentru părinţi şi cadre didactice „Autocunoaştere şi intercunoaştere”;
 • 5 stagii de formare pentru cadrele didactice în „Comunicare şi relaţionare interpersonală pozitivă”, curs propriu, manual propriu;
 • 2 stagii de formare pentru cadrele didactice în ”Formarea facilitatorilor în prevenirea abandonului școlar”;
 • 1 stagiu de formare pentru cadrele didactice în ”Prevenirea violenței școlare”;
 • 1 stagiu de formare pentru cadrele didactice în ”Formarea responsabililor cu formarea continuă”;
 • 17 stagii de formare pentru cadrele didactice cu titlul ”Management și mediere în grupul educațional” – ”Educabilul și proiectul continuu al formării și autoformării lui.”
 • 1 stagiu de formarepentru cadrele didactice ”Gestionarea relaţiilor şi interacţiunilor la nivelul clasei”.
 • 1 stagiu de formare pentru cadrele didactice cu titlul ”Medierea conflictelor din mediul şcolar".

Certificare de formator: 3 cursuri de ”Formare de formatori” (2008-320 h; 2008 -54 h și 2011 -54 h)

Ateliere susținute în cadrul Cabinetului individual de psihologie Plăcintar Angela-Carmen:

 • Atelier: ,,Premisele formării unei stime de sine bune la copil", 2019
 • Atelier: ,,Ieşirea din matrixul relaţiilor toxice", 2018
 • Atelier: ,,Cum să creşti un copil sigur de sine?", 2018
 • Atelier: ,,Cauze, evoluție și soluții practice în managerierea relațiilor toxice”, 2017;
 • Atelier: ,,Cum să crești un copil fericit”, 2017;
 • Atelier: ,,Practici ale stimei de sine”, 2016;
 • Atelier dedicat doamnelor ,,Redescoperă femeia din tine: calitățile și resursele personale”, 2016.
 • Atelier parenting ,,Premisele formării unei stime înalte de sine la copil”, 2016.
 • Seminar dedicat femeilor ,,O viață împlinită, o viață fericită”, 2015.;
 • Atelier de autocunoaștere și dezvoltare personală, prin Art-terapie adleriană, 2014.
 • Atelier de autocunoaștere și dezvoltare personală ”Calitățile mele, resursele mele”, 2014.
 • Atelier de lucru pentru părinți „Cum să contribuim la dezvoltarea unei stime de sine pozitive la copil”, 2014.


Publicații

Cărţi şi reviste de specialitate:

 • Angela-Carmen Plăcintar, Audiobook ,,Drumul spre mine sau cum să devin prietenul meu”, Editura Gutenberg Univers Arad, 2017, ISBN 978-606-675-156-8;
 • Angela-Carmen Plăcintar, Managementul activităților de voluntariat în cadrul SNAC, la nivel județean, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2011, ISBN 978-973-752-565-9, 152 pag.;
 • Angela-Carmen Plăcintar, Comunicare şi relaţionare interpersonală pozitivă, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2008, ISBN 978-973-752-285-6, 179 pag.;
 • Angela-Carmen Plăcintar, Ghid pentru activitatea şi documentele profesorilor din centrele si cabinetele de asistenţă psihopedagogică, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2008, ISBN 978-973-752-284-9, 89 pag.

Activităţi de coordonare a unor volume pentru învăţământul preuniversitar.

 • Angela-Carmen Plăcintar, Claudius Lucian Mladin (Coorodnatori), Ghid de Informare educaţională, Decizie şcolară și Orientare vocaţională, Ed. MIRADOR Arad, 2013, ISBN: 978-973-164-142-3, 150 pag.
 • Angela-Carmen Plăcintar, Lorina Bălan, Florin Vasile Muj (Coordonatori), Ghid privind inserția socio-profesională a absolvenților de învățământ profesional și tehnic, Ed. Gutenberg Univers, Arad, 2011, ISBN: 978-606-8204-57-4, 78 pag.;
 • Angela-Carmen Plăcintar (Coordonator), Ghid de Informare educaţională, Decizie şcolară, Orientare vocaţională, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2011, ISBN: 978-973-752-564-2, 109 pag.
 • Angela-Carmen Plăcintar (Coordonator), Ghid de Informare educaţională, Decizie şcolară, Orientare vocaţională, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2010, ISBN: 978-973-752-475-1, 172 pag.
 • Angela-Carmen Plăcintar (Coordonator), DA pentru CARIERĂ. Informare educaţională, Decizie şcolară, Orientare vocaţională, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, 2009, ISBN: 978-973-752-364-8, 172 pag.
 • Împreună, pe calea… cunoaşterii – Ghid pentru părinţi, Coordonatori: Petruşca Tămăşan, Doina Czabai, Buanca Hirina, Anton Ilica, Angela-Carmen Plăcintar; Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2008, pag. 128-139, ISBN 978-973-752-274-0.